Autorzy

Archiwum

Tematy

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego – jak działa i dlaczego warto ją uzyskać?


Niejasne przepisy ustaw podatkowynalch oraz nieustanie zmieniające się interpretacje przepisów powodują, że racjonalnie myślący przedsiębiorcy szukają rozwiązań, które zapewnią im bezpieczeństwo na wypadek kontroli podatkowej. Jednym ze sposobów, które pozwalają zminimalizować ryzyko jest uzyskanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

 

Co grozi za błędne rozliczanie podatku?

 

Przede wszystkim obowiązek zapłacenia podatku w wyższej wysokości wraz z odsetkami (często nawet za kilka lat wstecz) oraz odpowiedzialność karna skarbowa, która może dotknąć nie tylko właściciela firmy lub członka zarządu, ale również np. głównego księgowego jednostki.

 

Zgodnie bowiem z art. 9 § 3 Kodeksu karnego skarbowego:

 

„Za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.”

 

Bezpieczeństwo prawno-podatkowe przedsiębiorstwa powinno zatem leżeć na sercu nie tylko właściciela, ale


7 maja 2018 17:50

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Split payment - czy rachunek VAT trzeba zgłosić fiskusowi?


Burza wokół split payment nie cichnie. Nowy mechanizm już działa, wraz z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2018 r. nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. W skrócie split payment polega na tym, że kwota netto widoczna na fakturze płatna jest na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy, natomiast kwota podatku VAT wynikająca z tejże faktury, płatna jest na rachunek VAT, prowadzony dla rachunku rozliczeniowego przedsiębiorcy.

 

Bank, który prowadzi rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy, ma obowiązek utworzyć i prowadzić rachunek VAT dla rachunku rozliczeniowego automatycznie, bez ingerencji przedsiębiorcy. W efekcie, do danego przedsiębiorcy przyporządkowany zostaje kolejny rachunek bankowy.

 

Czy rachunek VAT trzeba zgłosić?

Należy zwrócić uwagę, że art. 5 ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników wskazuje, iż zgłoszenie identyfikacyjne podatnika obejmuje m.in. „wykaz rachunków bankowych”. Co więcej, art. 9 tej samej ustawy nakłada obowiązek aktualizacji danych w ciągu 7 dni daty ich zmiany. Z


4 lipca 2018 12:02

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 1

Problemy podatkowe branży IT – do jakiego źródła przychodów zakwalifikować przychód ze zbycia autorskich praw majątkowych do programu komputerowego?


Od 1 stycznia 2018 r. podatnicy CIT mają obowiązek przyporządkowywać swoje przychody i koszty do odpowiedniego źródła przychodów – z zysków kapitałowych albo z innych źródeł. Niestety nowe przepisy rodzą wiele wątpliwości zarówno dla podatników, jak i organów podatkowych, które potrafią wydawać sprzeczne interpretacje w takich samych stanach faktycznych.

 

Wątpliwości budzi między innymi kwestia przyporządkowania do odpowiedniego źródła przychodu ze zbycia autorskich praw majątkowych np. do programu komputerowego. Oto przykład:

 

Spółka X z branży IT, tworzy na zlecenie innych firm programy komputerowe. W umowie Spółka podpisuje zgodę na przekazanie wraz z napisanym oprogramowaniem wszelkich autorskich praw majątkowych do tego oprogramowania. Do jakiego źródła przychodów Spółka powinna zakwalifikować przychód ze zbycia praw autorskich? Do przychodów z zysków kapitałowych czy z innych źródeł przychodów?

 

Odpowiedzi ta to pytanie powinniśmy szukać w art. 7b ustawy o CIT, który wymienia przychody zaliczane do zysków kapitałowych. Wśród nich znajdziemy przychody z praw


3 sierpnia 2018 08:56

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Koszty podatkowe twórców - podwyższone koszty tylko dla wybranych - nowe stanowisko organów podatkowych


Zapraszam do zapoznania się z artykułem doradcy podatkowego Michała Sroczyńskiego na temat dzialań organów podatkowych, które „po cichu” ograniczają stosowanie przez twórców podwyższonych kosztów uzyskania przychodów tylko do drobnych umów o dzieło. Artykuł dostępny jest na portalu infor.pl 

 


30 sierpnia 2018 11:19

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Co grozi za handel podróbkami?


Problem związany z podrabianiem towarów istnieje nie od dziś i niestety jest bardzo powszechny. Istnieje wiele podmiotów zajmujących się produkcją „podróbek” oraz niemniej podmiotów, które nimi handlują. Podrabiane są towary wszelkiego rodzaju: ubrania, kosmetyki, perfumy, elektronika czy żywność. Nie ma wątpliwości, że „podróbki” znajdują wielu nabywców. Część kupujących skuszonych zostaje niską ceną (często znacznie zaniżoną względem produktów oryginalnych), część jest nieświadoma, że nabywa produkt podrobiony, a część kupuje te przedmioty z pełną premedytacją i świadomością.

 

Jakie działanie zostanie uznane za obrót podrobionym towarem? Jakie konsekwencje płyną  z handlu podróbkami? Jak się bronić przed zarzutami o paserstwo i roszczeniami właścicieli marek? Na wszystkie te pytania znajdziesz odpowiedź w tym wpisie.

 

Kiedy mamy do czynienia z handlem podrobionym towarem?

Towar podrobiony to towar oznaczony podrobionym znakiem towarowym. W tym pojęciu mieści się umieszczanie na produktach, opakowaniach lub w materiałach reklamowych znaków towarowych identycznych z zarejestrowanym i prawnie chronionym znakiem towarowym


30 sierpnia 2018 13:05

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0
1
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: