Autorzy

Archiwum

Tematy

Split payment – jak odzyskać środki z rachunku VAT?


1 lipca 2018 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług odnośnie mechanizmu podzielonej płatności zwanej split payment. Nowe regulacje zakładają, że zapłata kwoty netto wskazanej na fakturze nastąpi na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy, zaś kwota podatku VAT wynikająca z otrzymanej faktury dokonywana będzie na rachunek VAT, prowadzony dla rachunku rozliczeniowego.

 

Czy na pewno split payment jest dobrowolny?

 

Korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności jest z założenia dobrowolne – to podatnik podejmie decyzję czy chce dokonać zapłaty na dotychczasowych zasadach czy też rozdzielić płatność zgodnie z założeniami split payment. W praktyce jednak duże podmioty gospodarcze, w szczególności te z udziałem Skarbu Państwa będą dokonywać zapłaty przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności. Oznacza to, że w niedługim czasie od wejścia w życie nowelizacji ustawy o VAT split payment stanie się powszechnie stosowaną praktyką.

 

Utrata płynności finansowej

 

Taka sytuacja niesie za sobą jednak pewne komplikacje, chociażby dla


28 czerwca 2018 06:50

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Split payment - czy rachunek VAT trzeba zgłosić fiskusowi?


Burza wokół split payment nie cichnie. Nowy mechanizm już działa, wraz z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2018 r. nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. W skrócie split payment polega na tym, że kwota netto widoczna na fakturze płatna jest na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy, natomiast kwota podatku VAT wynikająca z tejże faktury, płatna jest na rachunek VAT, prowadzony dla rachunku rozliczeniowego przedsiębiorcy.

 

Bank, który prowadzi rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy, ma obowiązek utworzyć i prowadzić rachunek VAT dla rachunku rozliczeniowego automatycznie, bez ingerencji przedsiębiorcy. W efekcie, do danego przedsiębiorcy przyporządkowany zostaje kolejny rachunek bankowy.

 

Czy rachunek VAT trzeba zgłosić?

Należy zwrócić uwagę, że art. 5 ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników wskazuje, iż zgłoszenie identyfikacyjne podatnika obejmuje m.in. „wykaz rachunków bankowych”. Co więcej, art. 9 tej samej ustawy nakłada obowiązek aktualizacji danych w ciągu 7 dni daty ich zmiany. Z


4 lipca 2018 12:02

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 1
1
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: