Autorzy

Archiwum

Tematy

Wyrok TK - Niezgodne z prawem opodatkowanie budynku jako budowli


13 grudnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygnaturze SK 48/15 wydał wyrok, w którym stwierdził niezgodność z Konstytucją dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych odnośnie sposobu kwalifikacji obiektów budowlanych do kategorii budowli i budynków. Wyrok ten ma istotne znaczenie dla podatników podatku od nieruchomości, ponieważ oznacza koniec niekorzystnej dla podatników praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych sądów w tym zakresie.

 

Treść orzeczenia

Przedmiotem skargi było zbadanie konstytucyjności przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zawierających definicję budowli i budynku.

 

Jak wskazano w orzeczeniu Art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 i 2141) w zakresie, w jakim umożliwia uznanie za budowlę obiektu budowlanego, który spełnia kryteria bycia budynkiem, przewidziane w art. 1a ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, jest niezgodny z zasadą szczególnej określoności regulacji daninowych, wywodzoną z art. 84 w związku z art. 217, w związku z art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Na czym polega różnica?

Definicja budynku wskazuje cechy, które obiekt budowlany musi spełnić, by uznać go za budynek. Mimo wskazania wszystkich przesłanek przez ustawodawcę w przepisie, organy i sądy zgodnie twierdziły, że do uznania obiektu budowlanego za budynek musi on spełniać dodatkowe warunki, niewspomniane przez ustawodawcę - przeznaczenie, funkcje, wyposażenie, oraz sposób i możliwość wykorzystania budynku. Takie rozumienie przepisu art 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych powodowało, że obiekty o funkcji magazynowej, energetycznej lub telekomunikacyjnej uważane były do tej pory za budowle, nie budynki.

 

Taka interpretacja tego przepisu powodowała istotne różnice na gruncie opodatkowania tychże obiektów. Uznanie ich za budowle, nie za budynki oznaczało konieczność obliczenia podatku od wartości obiektu, nie jego powierzchni użytkowej, co znacznie podnosiło wysokość podatku.

 

Przełom w opodatkowaniu niektórych budynków

Wyrok Trybunału oznacza, że interpretacja art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przez organy podatkowe i sądy administracyjne na niekorzyść podatników naruszała ich konstytucyjne prawa. Na chwilę obecną nie jest jeszcze znane pisemne uzasadnienie wyroku.

 

Wznowienie postępowań

Dzięki temu orzeczeniu podatnicy będą mieli szansę na korzystniejsze opodatkowanie swoich nieruchomości, a także na wznowienie zakończonych już postępowań.Jeżeli w Twojej sprawie toczy się lub zakończyło się postępowanie dotyczące opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynku jako budowli wyślij do mnie wiadomość na adres msroczynski@indywidualnekancelarie.pl.

 

 


4 stycznia 2018 11:21

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Dodaj komentarz:24 + 41 =
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: