Autorzy

Archiwum

Tematy

Walka z fiskusem


Organy podatkowe z założenia mają badać rzetelność naszych rozliczeń podatkowych. Badanie ma polegać na na weryfikacji czy wypełniliśmy wszystkie obowiązki i prawidłowo rozliczyliśmy się ze wszystkich podatków. W założeniu jeśli pomylimy się na niekorzyść fiskusa powinniśmy brkaujacy podatek dopłacić wraz z odsetkami. Jeśli wpłaciliśmy zbyt dużo należy nam się zwrot, już nie w każdym przypadku powiększony o odsetki. W założeniu organy podatkowe miały zajmować się obsługą podatników i zajmować się kontorlą zwykłych podatników. Natomiast urzędy kontroli skarbowej miały za zadanie ściganie poważnych przestępstw podatkowych. W praktyce wyglądało to często tak, że z poważnymi przestępstwami walczył urząd skarbowy z małej miejscowości, a wyspecjalizowany urząd kontroli skarbowej uzbrojony w szereg uprawnień ścigał drobnego przedsiębiorcę niesłusznie podejrzanego o uszczuplenia podatkowe. Od kilku lat funkcjonowały Krajowe Plany Administracji Podatkowej na dany rok, a Ministerstwo Finansów wyznaczało urzędnikom bardzo trudne do zrealizowania wytyczne co do ilości kontroli zakończonych znalezieniem nieprawidłowości oraz wysokości stwierdzonych nieprawidłowości.

 

Nie sprzyjało to rzetelnej kontroli, a kontroli nastawionej na wyniki i obok wykrywania faktycznych przestępstw podatkowych zdarzały się sytuacje gdy bezbronny podatnik stał na przegranej pozycji w nierównej walce z fiskusem. Zdarzały się jednak sytuacje, gdy mimo stosowania się do przepisów i przeważającej linii orzeczniczej oraz interpretacji indywidualnych, rozliczenia podatnika były kwestionowane a organy naliczały ogromne kwoty podatku wraz z odsetkami, czy sankcyjne stawki podatku bezwzględnie stosując literalną wykładnię przepisów mimo pełnej świadomości, że nie nastąpiło uszczuplenie podatku, podatnik działał w dobrej wierze lub został przez innych oszukany.

 

Od 1 marca 2017 roku weszła w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbwoej. Nowe urzędy celno-skarbowe zyskały jeszcze większe uprawnienia niż dotychczas. Pytanie czy będą je stosować tylko w walce z poważnymi przestępstwami podatkowymi, czy tak jak dotychczas zdarzały się będą przypadki gdy specjalne uprawnienia będą stosowane wobec podatników, którzy z oszustwami podatkowymi nie maja nic wspólnego. Należy mieć świadomość, że urzędnicy, swiaodmie lub nie, często nadużywają swoich uprawnień a ograniczają prawa podatnika. W tej nierównej walce podatnik stoi na przegranej pozycji. Jeśli chce mieć jakieś szanse musi być na nią odpowiednio przygotowany. Dlatego kolejnymi wpisami postaramy się przybliżyć podatnikom porcedurę i najczęstsze nadużycia organów by w tej nierównej walce mieć jakieś szanse. Dzięki nam będziecie gotowi na walkę z fiskusem.


28 kwietnia 2017 22:29

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Dodaj komentarz:13 + 31 =
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: