Autorzy

Archiwum

Tematy

Split payment – jak odzyskać środki z rachunku VAT?


1 lipca 2018 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług odnośnie mechanizmu podzielonej płatności zwanej split payment. Nowe regulacje zakładają, że zapłata kwoty netto wskazanej na fakturze nastąpi na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy, zaś kwota podatku VAT wynikająca z otrzymanej faktury dokonywana będzie na rachunek VAT, prowadzony dla rachunku rozliczeniowego.

 

Czy na pewno split payment jest dobrowolny?

 

Korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności jest z założenia dobrowolne – to podatnik podejmie decyzję czy chce dokonać zapłaty na dotychczasowych zasadach czy też rozdzielić płatność zgodnie z założeniami split payment. W praktyce jednak duże podmioty gospodarcze, w szczególności te z udziałem Skarbu Państwa będą dokonywać zapłaty przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności. Oznacza to, że w niedługim czasie od wejścia w życie nowelizacji ustawy o VAT split payment stanie się powszechnie stosowaną praktyką.

 

Utrata płynności finansowej

 

Taka sytuacja niesie za sobą jednak pewne komplikacje, chociażby dla podmiotów stosujących stawkę podatkową 0% w eksporcie lub Wewnątrzwspólnotowej Dostawie Towarów. Przyjmowanie przez wskazane podmioty środków na poczet podatku VAT na osobny rachunek bankowy doprowadzi do nadmiernej kumulacji tych środków i ich „zamrożenia” z powodu niemożności dowolnej wypłaty z rachunku. Podobne problemy będą mieli podatnicy stosujący wydłużone terminy płatności, lub których kontrahenci będą zwlekać z zapłatą faktury. W takim wypadku przedsiębiorca będzie musiał opłacić VAT z rachunku rozliczeniowego, ponieważ środki od kontrahenta nie wpłyną na rachunek VAT przed upływem terminu złożenia deklaracji i zapłaty podatku. Co zrobić, by z powodu nowej instytucji nie utracić płynności finansowej?

 

Wniosek o uwolnienie środków z rachunku VAT

 

Wyjście z przedstawionej sytuacji wskazuje art. 108b ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi, że Naczelnik Urzędu Skarbowego, na wniosek złożony przez podatnika, może postanowić o przekazaniu środków zgromadzonych na rachunku VAT podatnika na wskazany przez niego rachunek bankowy, dla którego prowadzony jest ten rachunek VAT.

 

Organ podatkowy ma 60 dni na rozpoznanie wniosku podatnika i wyrażenie zgody na rozporządzenie środkami z rachunku VAT. O wydaniu postanowienia organ zawiadamia Bank za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub z użyciem środków komunikacji elektronicznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu podatnik uzyska możliwość swobodnego dysponowania kwotą z rachunku VAT, w wysokości o którą wnioskował do organu podatkowego.

 

Jeżeli potrzebujesz profesjonalnego wsparcia przy uwalnianiu środków z rachunku VAT skontaktuj się ze mną pod adresem mail: ksoloniewicz@indywidualnekancelarie.pl

 


28 czerwca 2018 06:50

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Dodaj komentarz:45 + 44 =
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: