Autorzy

Archiwum

Tematy

Od 1 czerwca skarga na interpretację indywidualną bezpośrednio do sądu


Z dniem 1 czerwca 2017 r. uchylono art. 52 § 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przewidujący konieczność wezwania do usunięcia naruszenia prawa w sytuacji gdy ustawa nie przewidywała środków zaskarżenia. Dotyczył on głównie interpretacji indywidualnych (ale także przedłużeń zwrotu VAT) i powodował, że podatnik który nie zgadzał się z interpretacją zanim wniósł skargę do sądu musiał wezwać na piśmie prawa organ który ją wydał, do usunięcia naruszenia prawa.


 

Dotychczasowa praktyka

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa było instytucją niesformalizowaną, czyli nie było żadnych przepisów regulujących formę wezwania oraz tryb i formę odpowiedzi. Skuteczność instytucji wezwania do usunięcia prawa była bliska zeru. Dodatkowo zdarzało się, że organy nadużywały brak przepisów regulujących tę instytucję. Był to tylko pozorny środek zaskarżenia niepotrzebnie wydłużający czas rozpatrzenia sprawy przez sąd administracyjny.

 

 

Bezpośrednio do sądu

Od 1 czerwca 2017 r. podatnicy, którzy nie zgadzają się z interpretacją indywidualną mogą zaskarżyć ją bezpośrednio do sądu administracyjnego, co znacznie skróci czas oczekiwania na orzeczenie. Do zmian tych dostosowano również przepisy Ordynacji podatkowej. W związku ze zmianą procedury skarżenia interpretacji indywidualnych Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta albo marszałek województwa) jest uprawniony do zmiany z urzędu interpretację indywidualną w wyniku uwzględnienia skargi wniesionej do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Oznacza to, że skarga na interpretacje wnoszona jest za pośrednictwem organu, który wydał interpretację. Organ ten po zapoznaniu się z zarzutami skargi może zmienić z urzędu interpretację indywidualną bez konieczności kierowania sprawy na drogę postępowania sądowo-administracyjnego.

 

 

Pozostałe zmiany w zakresie wnoszenia skarg

Od 1 czerwca 2017 r. złagodzono skutek wniesienia skargi bezpośrednio do sądu zamiast za pośrednictwem organu. Dotychczas termin uważano za zachowany jedynie w sytuacji gdy sąd zdążył odesłać skargę do właściwego organu w ustawowym terminie 30 dni od dnia wydania skarżonego aktu. Obecnie jeżeli w ustawowym terminie wniesiono skargę bezpośrednio do sądu termin uważa się za zachowany. Dotyczy to głównie sytuacji gdy podatnicy skarżyli interpretacje czy decyzji bez udziału profesjonalnego pełnomocnika, jednak należy pamiętać, że …


 

… sąd jest związany zarzutami skargi na interpretację

Zgodnie z treścią art. 57a ustawy Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną w przypadku skarg na pisemne interpretacje prawa podatkowego. Oznacza to, że jeżeli skarga na interpretację nie jest sporządzona przez doradcę podatkowego (radcę prawnego lub adwokata specjalizujących się w prawie podatkowym) istnieje duże ryzyko, że sąd będzie musiał utrzymać w mocy nieprawidłową interpretację jeżeli błędnie sporządzono zarzuty skargi (np. pomylono błędną wykładnię z nieprawidłowym zastosowaniem) lub wskazano podstawę prawną zarzutów.

 

 

W przypadku trudności ze sformułowaniem zarzutów w skardze na interpretację indywidualną najlepiej skonsultować się z doradcą podatkowym.

 

Potrzebujesz indywidualnej porady? Wyślij do mnie wiadomość na adres msroczynski@indywidualnekancelarie.pl.


13 czerwca 2017 16:11

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Dodaj komentarz:15 + 33 =
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: