Autorzy

Archiwum

Tematy

Nie można przeprowadzać dowodów w czynnościach sprawdzających!


Od 1 stycznia 2016 r. posiadanie przez podatników dochodów nieujawnionych może być weryfikowane w toku czynności sprawdzających. O ile sama idea wydaje się być słuszna, o tyle brak jakichkolwiek regulacji w tym zakresie prowadzi do poważnych naruszeń ze strony organów.

 

Treść przepisu

Zgodnie z art. 272 Ordynacji podatkowej (dalej: o.p.) organy podatkowe pierwszej instancji dokonują czynności sprawdzających, mających na celu weryfikację poniesionych przez podatnika wydatków i uzyskanych przychodów (dochodów) opodatkowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych – w zakresie niezbędnym do ujawnienia podstawy opodatkowania z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. W przeciwieństwie do pozostałego zakresu czynności sprawdzających brak jest jakichkolwiek dalszych regulacji dotyczących weryfikacji dochodów nieujawnionych w tym trybie.

 

Postępowanie dowodowe

W art. 280 o.p. zawarto odesłanie do odpowiedniego stosowania Działu IV o.p. zatytułowanego Postępowanie podatkowe. Odesłanie to, o czym organy podatkowe nagminnie zapominają nie obejmuje jednak działu 11 zatytułowanego Postępowanie dowodowe. Jest to jak najbardziej uzasadnione, ponieważ czynności sprawdzające służą wstępnej weryfikacji, a przeprowadzanie dowodów zastrzeżone jest dla innych trybów – kontroli podatkowej (celno-skarbowej) i postępowania podatkowego. Zatem organy podatkowe nie mogą w toku czynności sprawdzających, żądać oświadczeń o stanie majątkowym, przesłuchiwać świadków, żądać przedkładania szeregu dokumentów, czy wyciągów z rachunków bankowych a jedynie mogą zweryfikować posiadanie dokumenty. Jeżeli z dokumentów w jakich posiadaniu jest organ wynika możliwość wystąpienia dochodów nieujawnionych organ może wezwać do wyjaśnienia tej kwestii, jeżeli jest możliwość prostego wyjaśnienia sprawy bez wszczynania kontroli lub postępowania. Jeżeli na podstawie posiadanych dokumentów i informacji udzielonej przez podatnika nie da się wyjaśnić wątpliwości organ powinien wszcząć kontrolę podatkową (celno-skarbową) lub postępowanie podatkowe w celu przeprowadzenia postępowania dowodowego. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych przeprowadzanie postępowania dowodowego w czynnościach sprawdzających. stanowi naruszenie proceduralne mające wpływ na wynik sprawy.

 

Termin zakończenia

Odesłanie z art. 280 o.p. nie dotyczy również terminów załatwiania spraw. Nie oznacza to jednak, że czynności sprawdzające mogą być nieograniczone w czasie. Brak odesłania do terminów miesięcznych wynika z faktu, że czynności sprawdzające dotyczą wyłącznie wstępnej weryfikacji która powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki. Jeżeli organ nie może uzyskać od podatnika informacji lub nie jest w stanie wyjaśnić wątpliwości powinien wszcząć kontrolę lub postępowanie, zamiast niepotrzebnie zwlekać z zakończeniem czynności sprawdzających.

 

W związku z brakiem odpowiednich przepisów w toku czynności sprawdzających w zakresie dochodów nieujawnionych nie są respektowane nawet podstawowe zasady postępowania oraz podstawowe prawa podatnika. Dlatego konieczne jest korzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika np. doradcy podatkowego.

 

 

Potrzebujesz indywidualnej porady? Wyślij do mnie wiadomość na adres msroczynski@indywidualnekancelarie.pl.


20 grudnia 2017 12:22

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Dodaj komentarz:45 + 28 =
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: