Autorzy

Archiwum

Tematy

Można odzyskać nadpłacony podatek od nieruchomości!


We wcześniejszym wpisie sygnalizowaliśmy wydanie wyroku przez Trybunał Konstytucyjny, będącego przełomem odnośnie sposobu kwalifikacji obiektów budowlanych do kategorii budowli i budynków. Dotychczas sądy administracyjne, zgodnie z jednolitą linią orzeczniczą, uważały, że mimo spełnienia przesłanek zaliczenia obiektów budowlanych do budynków, wykładnia funkcjonalna przepisów przemawia za opodatkowaniem ich znacznie wyższym podatkiem jako budowli.

 

Trybunał Konstytucyjny, wbrew ukształtowanemu poglądowi organów podatkowych, stwierdził, że skoro obiekt budowlany spełnia kryteria wskazane dla budynku to nie można zaliczyć go do kategorii budowli. Stojąc na straży zasady pewności prawa, Trybunał otwiera tym samym drogę dla podatników do żądania zwrotu niewłaściwie naliczonego podatku od tych obiektów.

 

Zwrot nadpłaty tylko na wniosek

Mimo, że organy podatkowe mają świadomość otrzymania podatku w zawyżonej wysokości, nie mają możliwości wystąpienia o zwrot w imieniu podatników czy zwrotu nadpłaty z urzędu. Konieczne jest działanie podatnika polegające na złożeniu wniosku o zwrot nadpłaty, bowiem zgodnie z treścią przepisów Ordynacji podatkowej jeżeli podatnik kwestionuje wysokość podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

 

 

Nie pozwól na przedawnienie prawa do zwrotu!

Warto śpieszyć się z wnioskiem o zwrot nadpłaty, bowiem nadpłata zostanie zwrócona tylko za nieprzedawniony czas. W tym miejscu należy przypomnieć, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

 

W przypadku wątpliwości co do wystąpienia nadpłaty, możliwości jej zwrotu, czy treści wniosku najlepiej skonsultować się z doradcą podatkowym. Potrzebujesz indywidualnej porady? Wyślij do mnie wiadomość na adres msroczynski@indywidualnekancelarie.pl.


22 lutego 2018 12:02

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Dodaj komentarz:12 + 29 =
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: