Autorzy

Archiwum

Tematy

Możliwość zwrotu nienależnie pobranego podatku od stypendiów z urzędu pracy


29 kwietnia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Rozporządzeniem zaniechano poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Oznacza to, że od kwoty stypendiów z urzędu pracy do 31 grudnia 2019 r. nie będzie potrącana zaliczka na podatek dochodowy. Natomiast w okresie od stycznia 2016 r. do kwietnia 2017 r. pobrana, przez urząd jako płatnika, zaliczka na podatek dochodowy stanowi nadpłatę i może zostać podatnowi zwrócona.

 

 

Zwrot nadpłaty tylko na wniosek

Mimo, że organy podatkowe i urzędy pracy mają świadomość nienależnie pobranych zaliczek, nie mają możliwości wystąpienia o zwrot w imieniu podatników czy zwrotu nadpłaty z urzędu. Konieczne jest działanie podatnika polegające na złożeniu wniosku o zwrot nadpłaty, bowiem zgodnie z treścią przepisów Ordynacji podatkowej jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

 

 

Nadpłaty powstały od stycznia 2016 r.

Rozporządzenie wywołuje zatem skutek z mocą wsteczną i oznacza, że zaniechanie poboru dotyczy nie tylko zaliczek od stypendiów wypłacanych po wejściu w życie rozporządzenia, ale także tych uzyskanych od 1 stycznia 2016 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia. Ponadto Ministerstwo nie dostosowało jeszcze oprogramowania do wprowadzonych zmian w związku z czym większość urzędów pracy nienależnie potrąciła zaliczkę na podatek dochodowy także za okres po wejściu w życie rozporządzenia.

 

 

W przypadku wątpliwości co do wystąpienia nadpłaty, możliwości jej zwrotu , czy treści wniosku najlepiej skonsultować się z doradcą podatkowym.

 

Potrzebujesz indywidualnej porady? Wyślij do mnie wiadomość na adres msroczynski@indywidualnekancelarie.pl.


9 czerwca 2017 16:13

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Dodaj komentarz:17 + 47 =
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: