Autorzy

Archiwum

Tematy

Kto po wejściu w życie ustawy o KAS będzie rozpatrywał twoją sprawę?


1 marca 2017 r. weszła w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Zgodnie z jej przepisami ustanowiona został nowa struktura organów skarbowych. W tym wpisie dowiesz się czy Twoja sprawa została przekazana innemu organowi do rozpatrzenia oraz do kogo powinieneś skierować wniosek lub odwołanie.

 

Nowe organy KAS to

1) minister właściwy do spraw finansów publicznych;

2) Szef Krajowej Administracji Skarbowej;

3) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej;

4) dyrektor izby administracji skarbowej;

5) naczelnik urzędu skarbowego;

6) naczelnik urzędu celno-skarbowego.

 

Organy wchodząc w skład KAS są podporządkowane Ministrowi Rozwoju i Finansów, który obecnie jest ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. Szefem KAS jest sekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Organami bezpośrednio podległymi Szefowi KAS są Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej oraz Dyrektor Informacji Skarbowej, którego kompetencje zostały wprost określone w art. 22 ustawy o KAS (m.in. wydawanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego).

 

Obecnie dyrektorzy izby administracji skarbowej nadzorują wykonywanie zadań przez podległych im naczelników urzędów skarbowych oraz naczelników urzędów celno-skarbowych.

 

Naczelnikom urzędów skarbowych przyznano kompetencje funkcjonujących do 28 lutego 2017 r. naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celnych, które dotyczą poboru podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, a także przeprowadzania kontroli podatkowej, czy egzekucji administracyjnej.

 

Z drugiej strony naczelnik urzędu celno-skarbowego dokonuje m.in. kontroli celno-skarbowej, ustala i określa zobowiązania podatkowe, czy obejmuje towary procedurami celnymi.

 

Właściwość miejscowa organów

 

Właściwość organu administracji publicznej to zdolność prawna organu do rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw. Podatnik chcąc poznać właściwość poszczególnych organów powinien skorzystać z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

 

Jednocześnie w odniesieniu do niektórych kategorii podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, w szczególności wykonujących określony rodzaj działalności gospodarczej lub osiągających określoną wysokość przychodu netto w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo. Kwestię tą reguluje rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo.

 

Organy właściwe do rozpoznawania spraw będących w toku po 1 marca br.

 

Postępowania kontrolne oraz trwające w ich toku kontrole podatkowe, prowadzone dotychczas przez dyrektora UKS na podstawie przepisów uchylanej ustawy o kontroli skarbowej zostaną przejęte przez właściwego naczelnika celno-skarbowego i będą kontynuowane na podstawie dotychczasowych przepisów (art. 202 ust. 1 pkt 1 1 przepisów wprowadzających KAS).

 

W takim przypadku organem właściwym do rozpatrzenia odwołania od wydanej decyzji będzie dyrektor izby administracji skarbowej (art. 205 ust. 1 przepisów wprowadzających KAS). Identycznie rzecz będzie się miała z odwołaniem od decyzji wydanych przez naczelnika urzędu celno-skarbowego, kończących przejęte postępowania. Jednak należy uważać, ponieważ może się okazać, że kontrola celno-skarbowa w wyniku przekształcenia w postępowanie podatkowe również zakończyła się decyzją podatkową. W takiej sytuacji ustawa o KAS przewiduje, że odwołanie od decyzji naczelnika celno-skarbowego będzie rozpatrywał ten sam organ, który ją wydał.

 

Dyrektor izby administracji skarbowej będzie właściwy również w przedmiocie rozstrzygnięcia odwołania od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez naczelnika urzędu skarbowego (art. 213 ust. 1 przepisów wprowadzających KAS).

 

Sprawy prowadzone dotychczas przez urzędy i izby celne – największy chaos

 

Na wstępie należy zauważyć, iż 1 marca 2017 r. zniesiono urzędy oraz izby celne

 

Zgodnie z art. 211 pkt 1 przepisów wprowadzających KAS postępowania celne prowadzone w pierwszej instancji przez naczelnika urzędu celnego zostaną przejęte przez naczelnika urzędu celno-skarbowego i będą kontynuowane na podstawie dotychczasowych przepisów. Także przez naczelników urzędów celno-skarbowych prowadzone będą niezakończone przed wejściem w życie ustawy o KAS kontrole podatkowe.

 

Z kolei postępowania celne prowadzone przez dyrektora izby celnej będzie kontynuować dyrektor administracji skarbowej na podstawie obowiązujących dotychczas przepisów (art. 211 pkt 2 przepisów wprowadzających KAS).

 

Postępowania podatkowe wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzone przez naczelnika urzędu celnego, zostaną przejęte przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego według siedziby podatnika i będą kontynuowane na podstawie dotychczasowych przepisów (art. 208 ust. 1 pkt 1 przepisów wprowadzających KAS).

 

Na podstawie dotychczasowych przepisów prowadzone będą także postępowania przejęte przez dyrektora izby administracji skarbowej od dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej (art. 208 ust. 1 pkt 2 przepisów wprowadzających KAS).

 

Dyrektor izby administracji skarbowej będzie właściwy również w przedmiocie rozstrzygnięcia odwołania od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez naczelnika urzędu celnego (art. 213 ust. 1 przepisów wprowadzających KAS).

 

Jak sobie radzić w tym chaosie

 

Należy opierać się na pouczeniu, które zamieści na wydanej przez siebie decyzji właściwy organ. Powinien w nim określić, jaki organ jest właściwy do rozpatrzenia odwołania i sposób jego wnoszenia. Podkreślenia wymaga fakt, iż błędne pouczenie nie może szkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia. Powyższe oznacza, że strona nie może ponosić negatywnych skutków błędnego pouczenia, które jest integralną częścią decyzji podatkowej. Ponadto można zwrócić się do doradcy podatkowego, który jest specjalistą w zakresie prowadzenia postępowań podatkowych i przekazać mu do prowadzenia swoją sprawę. W przypadku wątpliwości co do właściwości organów w danej sprawie warto skonsultować się z doradcą podatkowym specjalizujacym się w procedurze podatkowej.

 

Potrzebujesz indywidualnej pomocy? Wyślij do mnie wiadomość na adres msroczynski@indywidualnekancelarie.pl. Wspólnie ustalimy, w jaki sposób mogę Ci pomóc.


3 maja 2017 13:20

Michał Sroczyński

Komentarze: 12

Dodaj komentarz:30 + 5 =

Krytyk304 maja 2017 21:44

"W takiej sytuacji ustawa o KAS przewiduje, że odwołanie od decyzji naczelnika celno-skarbowego będzie rozpatrywał ten sam organ, który ją wydał." No po prostu nie wierzę :o Od razu wprowadzić jeszcze zamiast skargi do sądu, skargę do "tego samego organu, który wydał zaskarżoną decyzję". I skargę kasacyjną od wydanego WYROKU ORGANU do "tego samego organu, który wydał zaskarżony wyrok". A Trybunału już nie ma. Panowie Mecenasowie, co Panowie myślą o tej "reformie"? Ma to sens????

Michał Sroczyński11 maja 2017 09:56

Moim zdaniem dwukrotne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ nie gwarantuje pełni praw podatnika związanych z dwuinstancyjnością postępowania. Stanowisko orzecznictwa jest jednak inne i należy je respektować. Trybunał wypowiadał się w tej sprawie i uznał, że najważniejsze jest dwukrotne merytoryczne rozpatrzenie sprawy i nie narusza tej zasady dwukrotne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ.

zhqhdkvpuza24 sierpnia 2017 06:53

52GW5F <a href="http://prahhwlkymtm.com/">prahhwlkymtm</a>, [url=http://htinaretmqka.com/]htinaretmqka[/url], [link=http://dextffxowhkv.com/]dextffxowhkv[/link], http://ulrsfzeyguyj.com/

zhqhdkvpuza24 sierpnia 2017 06:53

52GW5F <a href="http://prahhwlkymtm.com/">prahhwlkymtm</a>, [url=http://htinaretmqka.com/]htinaretmqka[/url], [link=http://dextffxowhkv.com/]dextffxowhkv[/link], http://ulrsfzeyguyj.com/

KFnuYebAVPKEF30 sierpnia 2017 02:55

HSTBk5 <a href="http://ywssawrdbkyn.com/">ywssawrdbkyn</a>, [url=http://eviftjdspwos.com/]eviftjdspwos[/url], [link=http://qaqsbttzsoxk.com/]qaqsbttzsoxk[/link], http://ihsieevgamlh.com/

KFnuYebAVPKEF30 sierpnia 2017 02:55

HSTBk5 <a href="http://ywssawrdbkyn.com/">ywssawrdbkyn</a>, [url=http://eviftjdspwos.com/]eviftjdspwos[/url], [link=http://qaqsbttzsoxk.com/]qaqsbttzsoxk[/link], http://ihsieevgamlh.com/

CkPpnSKEhQIdGPj6 września 2017 11:58

eistN4 <a href="http://mikhplvllfkj.com/">mikhplvllfkj</a>, [url=http://diylwjpyxowi.com/]diylwjpyxowi[/url], [link=http://mbrynkyhnnya.com/]mbrynkyhnnya[/link], http://eswsumhuwnvs.com/

CkPpnSKEhQIdGPj6 września 2017 11:58

eistN4 <a href="http://mikhplvllfkj.com/">mikhplvllfkj</a>, [url=http://diylwjpyxowi.com/]diylwjpyxowi[/url], [link=http://mbrynkyhnnya.com/]mbrynkyhnnya[/link], http://eswsumhuwnvs.com/

upQGtiJrBHmPE3 grudnia 2017 05:53

2KyFXR <a href="http://wyakrhhbgedy.com/">wyakrhhbgedy</a>, [url=http://jndtmzkevvwq.com/]jndtmzkevvwq[/url], [link=http://lqdsyfrieiiy.com/]lqdsyfrieiiy[/link], http://drvdtuwlftnl.com/

upQGtiJrBHmPE3 grudnia 2017 05:53

2KyFXR <a href="http://wyakrhhbgedy.com/">wyakrhhbgedy</a>, [url=http://jndtmzkevvwq.com/]jndtmzkevvwq[/url], [link=http://lqdsyfrieiiy.com/]lqdsyfrieiiy[/link], http://drvdtuwlftnl.com/

LipcMWPXQL22 kwietnia 2018 20:51

N7bplQ <a href="http://ixlfximalofs.com/">ixlfximalofs</a>, [url=http://xyydxannymvk.com/]xyydxannymvk[/url], [link=http://vyglokwexsax.com/]vyglokwexsax[/link], http://gptxcpdxxfxh.com/

LipcMWPXQL22 kwietnia 2018 20:51

N7bplQ <a href="http://ixlfximalofs.com/">ixlfximalofs</a>, [url=http://xyydxannymvk.com/]xyydxannymvk[/url], [link=http://vyglokwexsax.com/]vyglokwexsax[/link], http://gptxcpdxxfxh.com/

×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: