Autorzy

Archiwum

Tematy

Kontrola bez zapowiedzi to już standard


Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), która weszła w życie 1 marca 2017 r. wprowadziła nowe zasady wszczynania kontroli, które w dotkliwy pogorszają sytuację podatników.

 

 

Urzędnicy nie będą już czekać

 

 

Przed wejściem w życie ustawy o KAS Urzędy Kontroli Skarbowej musiały zawiadamiać podatników o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego. Przystąpienie do właściwych czynności kontrolnych mogło nastąpić natomiast dopiero najwcześniej po upływie 7 dni od doręczenia zawiadomienia.

 

 

Okres minimum 7 dni był dla podatników bardzo istotny. Mogli w tym okresie uporządkować dokumentację księgową, wyznaczyć pełnomocnika, innymi słowy przygotować się, aby kontrola przebiegała sprawnie i w najmniej stresujący sposób.

 

 

Obecnie pracownicy urzędów celno-skarbowych nie muszą czekać. Kontrola celno-skarbowa zostaje wszczęta w momencie doręczenia kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia. Oznacza to, że inspektorzy urzędów celno-skarbowych mogą żądać przedłożenia dokumentów księgowych lub przeprowadzać oględziny bezpośrednio po wkroczeniu do firmy.

 

 

Kontrola „na legitymację”

 

 

Ustawodawca przewidział również przypadki, w których do rozpoczęcia kontroli celno-skarbowej nie jest konieczne nawet doręczanie podatnikowi upoważnienia. Dotyczy to tzw. kontroli „na legitymację”.

 

 

Możliwa jest ona, gdy w ocenie organu wystąpi podejrzenie, że nie są przestrzegane przepisy oraz okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne przeprowadzenie kontroli celno-skarbowej.

 

 

Jak nietrudno zauważyć przesłanki do skorzystania z przyśpieszonego trybu wszczęcia kontroli celno-skarbowej są bardzo ocenne, ponieważ zależą wyłącznie od subiektywnego przekonania organu co do postępowania podatnika, które będzie mogło zostać zweryfikowane dopiero w toku wszczętej kontroli.

 

 

Wszczynając kontrolę celno-skarbową w opisany sposób urzędnicy bezpośrednio po wkroczeniu do siedziby firmy i okazaniu legitymacji mogą przeprowadzać czynności kontrolne.

 

 

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej powinno natomiast zostać doręczone najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli.

 

 

Do kontroli trzeba przygotować się wcześniej

 

 

Nowe przepisy nie dają podatnikom nawet cienia nadziei, że będą mieli czas na szybkie przygotowanie się do kontroli celno-skarbowej. Potwierdza to również praktyka organów celno-skarbowych, które bardzo często wraz z wszczęciem kontroli wszczynają dodatkowo postępowanie karne, w ramach którego zabezpieczają dowody rzeczowe i odbierają je podatnikowi.

 

 

Do kontroli należy przygotować się zatem jeszcze zanim ona nadejdzie. W tym wypadku pomocne może okazać się skorzystanie z usług ekspertów podatkowych, którzy zweryfikują dokumentację księgową przeprowadzając wewnętrzny audyt. Dzięki temu eliminacja błędów, które wkradły się w dokumenty lub rozliczenia firmowe będzie możliwa jeszcze zanim przed oczami podatnika pojawi się legitymacja inspektora urzędu celno-skarbowego.

 

 

Potrzebujesz indywidualnej pomocy? Wyślij do mnie wiadomość na adres ksoloniewicz@indywidualnekancelarie.pl.  Wspólnie ustalimy, w jaki sposób mogę ci pomóc.

 


23 maja 2017 22:15

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 2

Dodaj komentarz:11 + 7 =

Domownik28 maja 2017 20:49

A jeśli prowadzę firmę w domu - też mogą wejść bez zapowiedzi? :o ??

Kacper Sołoniewicz2 czerwca 2017 09:16

Mieszkanie prywatne, jeżeli zostało wskazane jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, nie różni się niczym od typowego biura. Pracownicy KAS mogą zatem pojawić się w Pańskim mieszkaniu i w tym samym momencie zażądać przedłożenia dokumentów związanych z kontrolą. Dodatkowo warto pamiętać, że pracownicy KAS są uprawnieni do przeszukania lokali mieszkalnych niewskazanych jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Temat ten opisywałem w artykule: "Jak przebiega kontrola celno-skarbowa" dostępnym pod adresem: http://www.walkazfiskusem.pl/post/jak-przebiega-kontrola-celno-skarbowa

×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: