Autorzy

Archiwum

Tematy

Kiedy dane statystyczne zastąpią faktyczne przychody i wydatki?


W toku kontroli lub postępowania w zakresie dochodów nieujawnionych często dochodzi do sytuacji stosowania przez organy podatkowe danych statystycznych w celu ustalenia dochodów i wydatków podatnika. Często organy czynią to nieprawidłowo, ale równie często do niekorzystnego dla siebie zastosowania danych statystycznych doprowadza sam podatnik.

 

 

Zastosowanie danych statystycznych

W pierwszej kolejności należy wskazać, że dane statystyczne nie mnogą służyć do podważania wysokości przychodów lub kosztów podatnika, powinny znaleźć zastosowanie tylko w wyjątkowych sytuacjach gdy brak jest innej możliwości ustalenia wysokości przychodów (dochodów) lub wydatków. Przykładowo organ nie może przyjąć, że podatnik zaniżył przychód z ponieważ statystycznie średni przychód z tego rodzaju działalności jest kilkukrotnie wyższy

 

 

 

Kiedy dane statystyczne mają zastosowanie?

Co do zasady dane statystyczne znajdą zastosowanie tylko w dwóch przypadkach. Pierwszy przypadek to brak wystarczających danych do ustalenia kosztów utrzymania, zastosowanie znajdzie wtedy średni miesięczny przychód na osobę według danych GUS. Drugi to brak możliwości ustalenia rzeczywistej wysokości przychodów z działalności rolniczej, zastosowanie znajdzie wtedy statystyczny przychów z danego rodzaju działalności rolniczej.

 

 

Kiedy podatnik działa na swoją niekorzyść

Jeżeli podatnik nie współpracuje z organem w zakresie ustalania dochodów i wydatków i organ nie ma danych na podstawie których mógłby ustalić ich wysokość, zostaje on niejako zmuszony do stosowania danych statystycznych, które już w założeniu obarczone są dużym ryzykiem błędu. Przykładowo jeżeli podatnik powołuje się na wysokie przychody z działalności rolnej ale nie ma żadnych dowodów na ich uzyskiwanie, a nawet nie jest w stanie w żaden sposób ich uprawdopodobnić (jeśli dotyczą lat za które nie ma już obowiązku przechowywania dokumentów). Podobnie dzieje się w sytuacji gdy podatnik przedstawia dane niewiarygodne, przykładowo na wezwanie organu w zakresie wskazania miesięcznych kosztów utrzymania podatnik wskazuje niewiarygodne kwoty np. w wysokości 0 zł, 50 zł, czy 150 zł. Innym przykładem będzie wskazanie przez podatnika niższymi kosztami utrzymania niż wynika to z danych posiadanych już przez organ podatkowy np. na podstawie wyciągów z rachunku bankowego.

 

 

Postępowanie w zakresie dochodów nieujawnionych jest specyficznym rodzajem postępowania, w którym z jednej strony istnieje duże ryzyko żądania przez organ danych lub dokumentów wychodzących poza zakres postępowania, lub do przechowywania których podatnik nie jest już obowiązany, a z drugiej strony brak współpracy w innym zakresie może zaszkodzić podatnikowi. Dlatego w tym postępowaniu niezbędnym jest korzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika np. doradcy podatkowego, z doświadczeniem w tego typu postępowaniach

 

Potrzebujesz indywidualnej porady? Wyślij do mnie wiadomość na adres msroczynski@indywidualnekancelarie.pl.


29 listopada 2017 12:17

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Dodaj komentarz:29 + 40 =
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: