Autorzy

Archiwum

Tematy

Jak usunąć przedawnioną hipotekę przymusową ustanowioną przez urząd skarbowy?


 

Jeżeli urząd skarbowy ustanowił na Twojej nieruchomości hipotekę przymusową, masz szansę się jej pozbyć. Wystarczy, że wykażesz, że zobowiązanie podatkowe, które hipoteka zabezpiecza, uległo przedawnieniu.

 

 

Hipoteka przymusowa – sposób zapieczenia zobowiązania podatkowego

 

 

Hipoteka przymusowa to jeden ze sposobów, w jaki fiskus może zabezpieczyć zobowiązanie podatkowe na majątku podatnika.

 

 

Do 2013 roku hipoteka przymusowa dawała urzędowi skarbowemu niemal 100% pewność, że zobowiązanie podatkowe nią zabezpieczone zostanie zaspokojone, bez względu na upływ czasu.

 

 

Wynikało to z treści art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że „nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.”

 

 

Powyższy przepis zmieniał ogólną zasadę, zgodnie z którą zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Tym samym powodował, że zobowiązania podatkowe, w zakresie w jakim zostało zabezpieczone hipoteką, nigdy się nie przedawniały.

 

 

Trybunał Konstytucyjny na ratunek podatnikom

 

 

Brak możliwości przedawnienia zobowiązania podatkowego zabezpieczonego hipoteką został uznany przez Trybuła Konstytucyjny (TK) za niezgodny z Konstytucją RP.

 

 

Przedawnienie zobowiązania podatkowego jest jednym z przewidzianych przez ordynację podatkową, legalnym sposobem wygaszenia należności publicznoprawnych. Przedawnienie to instytucja, która daje podatnikowi pewność, że jeżeli po upływie terminu przedawnienia nabędzie nowe składniki majątku lub zacznie uzyskiwać wynagrodzenie, to nie zostaną one zajęte przez fiskusa. Brak gwarancji, że do przedawnienia dojdzie jest w ocenie Trybunału niezgodne z Konstytucją RP.

 

 

W wyroku z dnia 8 października 2013 r. TK stwierdził, że rozwiązanie przewidziane w art. 70 § 8 ordynacji podatkowej powoduje, iż przedawnienie ma charakter pozorny i jako takie jest niezgodne z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP.

 

 

Czy podatnik może powołać się na niezgodność art. 70 § 8 ordynacji podatkowej z Konstytucją?

 

 

Zdecydowanie tak! Potwierdził to m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 marca 2016 r., w którym stwierdził, że pomimo zabezpieczenia zobowiązań podatkowych hipoteką biegnie przedawnienie zobowiązania podatkowego na podstawie przepisów prawa podatkowego. To sprawia, że po upływie wskazanego terminu przedawnienia, zgodnie z tym prawem - zobowiązanie podatkowe wygasa.

 

 

Podobnego zdania są sądy administracyjne. Przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z dnia 20 września 2016 r. wyraził pogląd, że przepis art. 70 § 8 ordynacji podatkowej pozbawiony jest waloru konstytucyjności, a to w konsekwencji oznacza brak możliwości wywodzenia w oparciu o niego, że zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką nie ulegają przedawnieniu.

 

 

Jak przedawnienie zobowiązania podatkowego wpływa na istnienie hipoteki?

 

 

Hipoteka ma charakter akcesoryjny w stosunku zobowiązania podatkowego, które zabezpiecza. Oznacza to, że przedawnienie zobowiązania podatkowego skutkuje wygaśnięciem hipoteki, a zatem zwolnieniem z odpowiedzialności nieruchomości obciążonej hipoteką.

 

 

Pomimo, iż hipoteka wygasa z mocy samego prawa, to jednak do jej wykreślenia z księgi wieczystej konieczna jest aktywność podatnika. Podatnik powinien w pierwszej kolejności uzyskać od organu podatkowego potwierdzenie, że jego zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu, a następnie osobiście lub za pośrednictwem organu podatkowego zwrócić się do sądu ksiąg wieczystych o wykreślenie hipoteki.

 

 

Od czego zacząć?

 

 

Najważniejszą kwestią jest ustalenie, że zobowiązanie podatkowe zabezpieczone hipoteką wygasło i uzyskanie od organu podatkowego potwierdzenia tego faktu.

 

 

Fiskus w takich wypadkach często nie chce zrezygnować z ustanowionego na nieruchomości zabezpieczenia i odmawia uwzględniania stanowiska Trybunału Konstytucyjnego. W takich wypadkach konieczne jest poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu. Sądy w tym wypadku, jak wskazano wcześniej, stają po stronie prawa i podatników, otwierając drogę do wykreślenia hipoteki.

 

 

Potrzebujesz indywidualnej pomocy? Chciałbyś wiedzieć, czy możesz pozbyć się swojej hipoteki? Wyślij do mnie wiadomość na adres ksoloniewicz@indywidualnekancelarie.pl.  Wspólnie ustalimy, w jaki sposób mogę ci pomóc.

 

 

Podsumowanie

 

 

  • Przepisy ordynacji podatkowej wyłączające możliwość przedawnienia zobowiązania podatkowego zabezpieczonego hipoteką są niezgodne z Konstytucją RP.
  • W związku z powyższym obowiązują ogólne zasady przedawnienia, które przewidują, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
  • Przedawniona hipoteka wygasa z mocy prawa, jednak podatnik, który chciałby wykreślić hipotekę z księgi wieczystej powinien podjąć w tym celu odpowiednie kroki prawne. 

14 maja 2017 21:49

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 1

Dodaj komentarz:9 + 34 =

Małgorzata2 lutego 2018 12:47

Bardzo fajnie i czytelnie ,prostym językiem napisany artykuł,na pewno skorzystam z porad tej kancelarii w przyszłości ,dziękuję - wstąpiła we mnie nadzieja dzięki Wam .pozdrawiam.

×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: