Autorzy

Archiwum

Tematy

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego – jak działa i dlaczego warto ją uzyskać?


Niejasne przepisy ustaw podatkowynalch oraz nieustanie zmieniające się interpretacje przepisów powodują, że racjonalnie myślący przedsiębiorcy szukają rozwiązań, które zapewnią im bezpieczeństwo na wypadek kontroli podatkowej. Jednym ze sposobów, które pozwalają zminimalizować ryzyko jest uzyskanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

 

Co grozi za błędne rozliczanie podatku?

 

Przede wszystkim obowiązek zapłacenia podatku w wyższej wysokości wraz z odsetkami (często nawet za kilka lat wstecz) oraz odpowiedzialność karna skarbowa, która może dotknąć nie tylko właściciela firmy lub członka zarządu, ale również np. głównego księgowego jednostki.

 

Zgodnie bowiem z art. 9 § 3 Kodeksu karnego skarbowego:

 

„Za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.”

 

Bezpieczeństwo prawno-podatkowe przedsiębiorstwa powinno zatem leżeć na sercu nie tylko właściciela, ale wszystkich osób, które zajmują się sprawami gospodarczymi firmy.

 

Czym jest interpretacja indywidualna i jak ją uzyskać?

 

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego jest dokumentem wydawanym przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w którym organ ten potwierdza czy sposób w jaki podatnik opodatkowuje lub zamierza opodatkować dane zdarzenie gospodarcze jest prawidłowy.

 

We wniosku o wydanie interpretacji podatnik musi określić swoje stanowisko, co do sposobu zastosowania przepisów podatkowych. Jeżeli Dyrektor KIS nie zgadza się z podatnikiem, informuje w interpretacji jaki sposób opodatkowania jest jego zdaniem poprawy.

 

Co daje interpretacja?

 

W skrócie – brak obowiązku zapłacenia podatku w przypadku zmiany stanowiska przez organy podatkowe przyszłości.

 

Istotne jest jednak to kiedy podatnik uzyskał interpretację. Jeżeli miało to miejsce jeszcze przed wystąpieniem skutków podatkowych zdarzenia prawnego opisanego we wniosku, podatnik będzie zwolniony z zapłacenia podatku wraz z odsetkami. Jeśli jednak najpierw doszło do zdarzenia gospodarczego wywołującego skutki podatkowe, a dopiero później podatnik uzyskał interpretację indywidualną, to zmiana stanowiska uchroni podatnika jedynie od zapłacenia odsetek, a nie podatku.  

 

Odpowiedzialność karna-skarbowa

 

Zastosowanie się do uzyskanej przez podatnika interpretacji indywidualnej chroni podatnika, jak również osoby zajmujące się sprawami jego przedsiębiorstwa (w tym księgowego) przed odpowiedzialnością za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

 

Nie każda interpretacja chroni, czyli jak napisać dobry wniosek o wydanie interpretacji?

 

Interpretacja indywidualna chroni tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez podatnika we wniosku o wydanie interpretacji.

 

Właśnie dlatego tak ważne jest, aby wniosek o wydanie interpretacji był skrupulatnie przygotowany, a przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) pokrywał się z rzeczywistym przebiegiem czynności wykonywanych przez podatnika. Zaleca się również, aby podatnik opisując stan faktyczny posługiwał się terminologią prawną, aby uniknąć ryzyka odmiennego rozumienia tych samych pojęć w języku potocznym i prawnym przez organ wydający interpretację.

 

Warto również zaznaczyć, że interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego chroni tylko i wyłącznie podatnika, który wystąpił o jej wydanie. Jeżeli zatem kontrahent przedsiębiorcy uzyskał interpretację co do skutków podatkowych transakcji, w której oba te podmioty uczestniczą, to ochroną będzie objęty wyłącznie kontrahent, a nie wspomniany przedsiębiorca.

 

Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu wniosku o interpretację?

 

Uzyskanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego to najlepsza droga do zapewnienia bezpieczeństwa prawnego. Jeśli zatem chcesz wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej, ale jeszcze nie wiesz jak się za to zabrać, napisz do mnie maila na adres ksoloniewicz@indywidualnekancelarie.pl i zostaw swój numer telefonu.

 

Jeżeli warunki współpracy będą Państwu odpowiadać, przygotuję wniosek wydanie interpretacji indywidualnej w Państwa imieniu i będę Państwa reprezentował w trakcie postępowania o jej wydanie.


7 maja 2018 17:50

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Dodaj komentarz:18 + 5 =
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: