Autorzy

Archiwum

Tematy

Czy urząd może żądać dokumentów poza zakresem kontroli?


W ostatnich latach coraz częściej zdarzało się, że urzędy skarbowe i urzędy kontroli podatkowej żądały w toku kontroli dokumentów za inny okres lub w innym zakresie niż zakres kontroli, uzasadniając to związkiem z zakresem kontroli. Nie było jednoznacznych przepisów, w związku z czym działanie organów było niejednolite. Sytuację należało rozpatrywać w wielu aspektach m.in na ile żądane dokumenty związane były z zakresem prowadzonej kontroli, oraz czy żądanie nie prowadzi do obejścia prawa poprzez przeprowadzenie de facto kontroli w innym zakresie niż kontrolowany okres. Najczęstsze przypadki to kwestia amortyzacji za lata wcześniejsze, dalszych czynności związanych z transakcjami z danego roku, oraz weryfikacja czy dokonano korekty w związku z ulgą za złe długi. Temat był sporny i bardzo kontrowersyjny.

 

Nowe przepisy

 

Na podstawie art. 64 ust. 3 ustawy o KAS w toku kontroli celno-skarbowej organom przyznano prawo do żądania udostępniania akt, ewidencji, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli celno-skarbowej oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej może dotyczyć akt, ksiąg i dokumentów także za okres inny niż objęty kontrolą, jeżeli nie upłynął jeszcze termin ich przechowywania. Warunkiem koniecznym jest jednak ich związek z przedmiotem kontroli. Oznacza to, że urzędy celno-skarbowe mogą żądać dokumentów także za inne lata (dotyczących m.in. amortyzacji, korekty kosztów i podatku naliczonego) pod warunkiem, że wykażą związek z przedmiotem kontroli oraz nie upłynął termin przechowania dokumentów.

 

Inny zakres

 

Akta, księgi i dokumenty mogą dotyczyć innych okresów ale tego samego zakresu. Nie ma możliwości żądania dokumentów za inny zakres niż wynikający z upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Przykładowo częste żądanie organów w zakresie przedłożenia ewidencji środków trwałych w toku kontroli w zakresie podatku od towarów i usług jest niedopuszczalne zarówno na podstawie poprzednich jak i nowych przepisów, zarówno w przypadku kontroli prowadzonej przez urząd skarbowy jak i urząd celno-skarbowy.

 

Wpływ nowych przepisów na kontrolę podatkową

 

Rozszerzenie uprawnień urzędów celno-skarbowych w zakresie żądania dokumentów za inny okres ma jednak pozytywny skutek dla podatników wobec których prowadzona jest kontrola podatkowa na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Skoro urzędy celno-skarbowe otrzymały takie uprawnienie wprost na podstawie przepisów prawa nie można przyjąć, że posiadają je urzędy skarbowe w związku z brakiem regulacji w tym zakresie.  Wprowadzenie art 64 ust. 3 ustawy o KAS powinno uciąć również wszelkie próby żądania przedłożenia dokumentów w innym zakresie niż zakres kontroli i to zarówno w przypadku kontroli podatkowej prowadzonej przez urzędy skarbowej jak i kontroli celno-skarbowej prowadzonej przez urzędy celno-skarbowe.

 

W przypadku wątpliwości czy organ nie przekracza swoich uprawnień żądając dokumentów warto skonsultować się z doradcą podatkowym.

Potrzebujesz indywidualnej porady? Wyślij do mnie wiadomość na adres msroczynski@indywidualnekancelarie.pl.

 

 

 


11 maja 2017 09:51

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Dodaj komentarz:21 + 19 =
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: