Autorzy

Archiwum

Tematy

Dlaczego akurat boks?


Być może zastanawiasz się czytelniku dlaczego akurat wybraliśmy tematykę bokserską? Z jednej strony bardzo cenimy wszelką aktywność i sport odgrywa w naszych życiach bardzo ważną rolę. Z drugiej strony boks to dyscyplina olimpijska. Widzimy pewne analogie do sporu podatkowego. W boksie mamy rundy, w procedurze podatkowej kolejne etapy postępowań. Zarówno w boksie jak i w sporze podatkowym mamy reguły, których obie strony muszą przestrzegać. Aby szanse były równe pięściarze walczą w kategoriach wagowych. W procedurze podatkowej nie ma kategorii i drobny podatnik może "walczyć" z wyspecjalizowanym i wyposażonym w szerokie uprawnienia organem celno-skarbowym, dlatego dla wyrównania szans powołano profesjonalnych pełnomocników - doradców podatkowych, a także adwokatów i radców prawnych. Nie można jednak powiedzieć, że walczą oni z fiskusem. Jeśli stosować analogię do boksu walkę toczy fiskus z podatnikiem, a profesjonalny pełnomocnik stoi w narożniku podatnika udzielając mu wskazówek proceduralnych przed każdą rundą.


28 kwietnia 2017 22:57

Michał Sroczyński

Komentarze: 2

Walka z fiskusem


Organy podatkowe z założenia mają badać rzetelność naszych rozliczeń podatkowych. Badanie ma polegać na na weryfikacji czy wypełniliśmy wszystkie obowiązki i prawidłowo rozliczyliśmy się ze wszystkich podatków. W założeniu jeśli pomylimy się na niekorzyść fiskusa powinniśmy brkaujacy podatek dopłacić wraz z odsetkami. Jeśli wpłaciliśmy zbyt dużo należy nam się zwrot, już nie w każdym przypadku powiększony o odsetki. W założeniu organy podatkowe miały zajmować się obsługą podatników i zajmować się kontorlą zwykłych podatników. Natomiast urzędy kontroli skarbowej miały za zadanie ściganie poważnych przestępstw podatkowych. W praktyce wyglądało to często tak, że z poważnymi przestępstwami walczył urząd skarbowy z małej miejscowości, a wyspecjalizowany urząd kontroli skarbowej uzbrojony w szereg uprawnień ścigał drobnego przedsiębiorcę niesłusznie podejrzanego o uszczuplenia podatkowe. Od kilku lat funkcjonowały Krajowe Plany Administracji Podatkowej na dany rok, a Ministerstwo Finansów wyznaczało urzędnikom bardzo trudne do zrealizowania wytyczne co do ilości kontroli zakończonych znalezieniem nieprawidłowości oraz wysokości stwierdzonych nieprawidłowości.

 


28 kwietnia 2017 22:29

Michał Sroczyński

Komentarze: 0
poprzedni 1 2 ... 3 4 5 6 7
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: