Autorzy

Archiwum

Tematy

Co zrobić gdy urząd zajął twoją rzecz lub prawo majątkowe mimo, że nie jesteś zobowiązanym?


W postępowaniu egzekucyjnym w administracji organ egzekucyjny może stosować wobec zobowiązanego środki egzekucyjne przewidziane w ustawie w celu przymusowego wykonania obowiązku. Zdarzają się jednak sytuacje, że rzecz innej osoby znajdowała się u zobowiązanego, lub w wyniku pomyłki zajęto rzecz lub prawo majątkowe innej osoby. Jak należy wtedy reagować?

 

 

Wniosek o wyłączenie

Odpowiedź znajdziemy w art. 38 i następnych ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z którym kto, nie będąc zobowiązanym, rości sobie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego, z którego prowadzi się egzekucję administracyjną, może wystąpić do organu egzekucyjnego – w terminie czternastu dni od dnia uzyskania wiadomości o czynności egzekucyjnej skierowanej do tej rzeczy lub tego prawa – z żądaniem ich wyłączenia spod egzekucji, przedstawiając lub powołując dowody na poparcie swego żądania.

 

 

Oznacza to, że osoba której prawo majątkowe lub rzecz zajęto ma 14 dni od dnia, w którym dowiedziała się o zajęciu na


14 września 2017 11:59

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Kontrola celno-skarbowa a kontrola skarbowa - co się zmieniło po wejściu KAS?


Zapraszam do zapoznania się z publikacją doradcy podatkowego Michała Sroczyńskiego, który w klarowny sposób opisuje różnice pomiędzy nową procedurą kontroli celno-skarbowej prowadzoną przez Urzędy Celno-Skarbowe a dawną kontrolą skarbową prowadzoną przez Urzędy Kontroli Skarbowej. Artykył jest dostępny na stronach portalu Infor.pl. 


25 sierpnia 2017 18:02

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Odpowiedzialność zarządu – kiedy skarbówka ma prawo uznać, że egzekucja z majątku spółki z o.o. jest bezskuteczna?


Jedną z przesłanek pozwalających na przypisanie członkom zarządu odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. jest stwierdzenie, że egzekucja zaległości podatkowych z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna.

 

Pojęcie bezskutecznej egzekucji budzi wątpliwości interpretacyjne. Wykorzystują to organy podatkowe, które często zbyt pochopnie stwierdzają spełnienie tej przesłanki. Najczęściej wynika to z faktu, że urzędnicy nie przykładają staranności do poszukiwania majątku spółki i nierzadko odstępują od sposobów egzekucji wymagających większych nakładów pracy niż zajęcie rachunku bankowego, np. takich jak prowadzenie egzekucji z wierzytelności przysługujących spółce wobec jej kontrahentów.

 

Kiedy mamy do czynienia z bezskutecznością egzekucji i w jaki sposób organ powinien tę okoliczność udowodnić?

Sądy administracyjne przyjmują, że bezskuteczność egzekucji ma miejsce, gdy organ podatkowy nie uzyskał zaspokojenia dochodzonej zaległości podatkowej obciążającej spółkę, co może zostać wykazane każdym prawnie dopuszczalnym dowodem. O bezskuteczności nie musi przesądzać zatem wyłącznie umorzenie postępowania egzekucyjnego oraz wydanie, w jego konsekwencji


19 sierpnia 2017 11:27

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Kiedy członek zarządu odpowie za zobowiązania podatkowe spółki z o.o.?


Osoby podejmujące się pełnienia funkcji członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie zawsze zdają sobie sprawę z faktu, iż mogą ponieść osobistą odpowiedzialność za zobowiązania spółki – zarówno cywilnoprawne jak i podatkowe.

 

Warto zatem dowiedzieć się jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby członek zarządu mógł odpowiadać z długi podatkowe spółki oraz co trzeba zrobić, aby pomimo pogarszającej się sytuacji finansowej firmy takiej odpowiedzialności uniknąć.

 

Kiedy fiskus może ścigać członka zarządu?

Zasady odpowiedzialność zarządu spółek kapitałowych zostały uregulowane w art. 116 Ordynacji podatkowej. Przewiduje on, że możliwość pociągnięcia członka zarządu do odpowiedzialności pojawia się w przypadku spełnienia dwóch przesłanek.

 

 

Aby fiskus mógł pociągnąć członka zarządu do osobistej


14 sierpnia 2017 09:36

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Jak rozpoznać dobre odwołanie?


Często sporządzenie odwołania czy skargi do sądu oferują osoby nie tylko nie mające doświadczenia w tego typu sprawach, ale również nie mające uprawnień do reprezentowania podatników na tym etapie. Dlatego warto wiedzieć jak w prosty sposób zweryfikować czy pełnomocnik, który Cię reprezentuje posiada wiedzę pozwalającą na to by dbać o Twoje interesy oraz angażuje się w Twoją sprawę, chcąć dokładnie poznać stan faktyczny zamiast stosowania szablonów.

 
  1. Jeżeli odwołanie sporządziła osoba uprawniona (doradca podatkowy, adwokat, radca prawny) szanse na to, że będzie ono prawidłowo sporządzone są znacznie większe niż wtedy gdy sporządził je prawnik hobbysta. Pamiętać jednak należy że nie każdy doradca podatkowy, adwokat i radca prawny specjalizuje się w sporach z organami podatkowymi. Warto zweryfikować tę informację chociażby w internecie. Należy też pamiętać, że zawodowe wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez osobę nieuprawnioną (np. księgowy nieposiadajacy uprawnień doradcy podatkowego) jest przestępstwem zagrożonym grzywną do 50.000 zł.

  2. Odwołanie tak jak


4 lipca 2017 11:41

Michał Sroczyński

Komentarze: 0
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: