Autorzy

Archiwum

Tematy

Newsletter

Ile trwa kontrola podatkowa przedsiębiorcy?


Od 1 marca 2017 r. funkcjonują równolegle dwa tryby kontroli prawidłowości rozliczeń podatkowych przedsiębiorców. Pierwszy z nich to znana do dawna kontrola podatkowa, którą prowadzają naczelnicy urzędów skarbowych, drugi tryb to wprowadzona przez ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej kontrola celno-skarbowa, przeprowadzana przez naczelników urzędów celno-skarbowych.

 

 

W tym artykule opisuję zasady regulujące czas trwania kontroli podatkowej. Zasady prowadzenia i czas trwania kontroli celno-skarbowej opisałem w artykule:

- Jak przebiega kontrola celno-skarbowa?

 

 

Kiedy urząd skarbowy powinien zakończyć kontrolę?

 

 

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej kontrola powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie wskazanym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli.

 

 

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczane jest w momencie jej wszczęcia i sporządzane jest na przeznaczonym do tego formularzu, który musi podpisać podatnik.

 

 

Jeżeli kontrola nie zostanie zakończona w terminie wskazanym w upoważnieniu, kontrolujący musi zawiadomić o tym podatnika na piśmie


29 kwietnia 2017 12:32

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Jak przebiega kontrola celno-skarbowa?


1 marca 2017 r. weszła w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (ustawa o KAS), która wprowadziła nowy tryb weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatników tzw. kontrolę celno-skarbową. Procedura ta w założeniu ma służyć zwalczaniu najpoważniejszych nadużyć podatkowych, zwłaszcza w zakresie związanym z wyłudzaniem podatku VAT (tzw. karuzele podatkowe). Wiąże się to m.in. z szerszymi uprawnieniami pracowników administracji celno-skarbowej, jak również pozbawieniem podatników, w szczególności przedsiębiorców wielu uprawnień, które dotychczas umożliwiały im obronę przed nadużyciami ze strony aparatu skarbowego.

 

Warto zatem prześledzić jak rozpoczyna się, przebiega i kończy kontrola celno-skarbowa i z jakich środków obrony może skorzystać podatnik, który nie chce oddać pola walki fiskusowi.

 

Kto przeprowadza kontrolę celno-skarbową?

 

Kontrola celno-skarbowa przeprowadzana jest przez naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz upoważnionych przez niego pracowników urzędu (kontrolujący).

 

Naczelnik urzędu celno-skarbowego jest nowym organem wprowadzonym przez ustawę o KAS. 

 

Czy kontrolę celno-skarbową przeprowadzi właściwy miejscowo urząd?

 

W ustawie o


29 kwietnia 2017 09:00

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Dlaczego akurat boks?


Być może zastanawiasz się czytelniku dlaczego akurat wybraliśmy tematykę bokserską? Z jednej strony bardzo cenimy wszelką aktywność i sport odgrywa w naszych życiach bardzo ważną rolę. Z drugiej strony boks to dyscyplina olimpijska. Widzimy pewne analogie do sporu podatkowego. W boksie mamy rundy, w procedurze podatkowej kolejne etapy postępowań. Zarówno w boksie jak i w sporze podatkowym mamy reguły, których obie strony muszą przestrzegać. Aby szanse były równe pięściarze walczą w kategoriach wagowych. W procedurze podatkowej nie ma kategorii i drobny podatnik może "walczyć" z wyspecjalizowanym i wyposażonym w szerokie uprawnienia organem celno-skarbowym, dlatego dla wyrównania szans powołano profesjonalnych pełnomocników - doradców podatkowych, a także adwokatów i radców prawnych. Nie można jednak powiedzieć, że walczą oni z fiskusem. Jeśli stosować analogię do boksu walkę toczy fiskus z podatnikiem, a profesjonalny pełnomocnik stoi w narożniku podatnika udzielając mu wskazówek proceduralnych przed każdą rundą.


28 kwietnia 2017 22:57

Michał Sroczyński

Komentarze: 2

Walka z fiskusem


Organy podatkowe z założenia mają badać rzetelność naszych rozliczeń podatkowych. Badanie ma polegać na na weryfikacji czy wypełniliśmy wszystkie obowiązki i prawidłowo rozliczyliśmy się ze wszystkich podatków. W założeniu jeśli pomylimy się na niekorzyść fiskusa powinniśmy brkaujacy podatek dopłacić wraz z odsetkami. Jeśli wpłaciliśmy zbyt dużo należy nam się zwrot, już nie w każdym przypadku powiększony o odsetki. W założeniu organy podatkowe miały zajmować się obsługą podatników i zajmować się kontorlą zwykłych podatników. Natomiast urzędy kontroli skarbowej miały za zadanie ściganie poważnych przestępstw podatkowych. W praktyce wyglądało to często tak, że z poważnymi przestępstwami walczył urząd skarbowy z małej miejscowości, a wyspecjalizowany urząd kontroli skarbowej uzbrojony w szereg uprawnień ścigał drobnego przedsiębiorcę niesłusznie podejrzanego o uszczuplenia podatkowe. Od kilku lat funkcjonowały Krajowe Plany Administracji Podatkowej na dany rok, a Ministerstwo Finansów wyznaczało urzędnikom bardzo trudne do zrealizowania wytyczne co do ilości kontroli zakończonych znalezieniem nieprawidłowości oraz wysokości stwierdzonych nieprawidłowości.

 


28 kwietnia 2017 22:29

Michał Sroczyński

Komentarze: 0
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Newsletter: