Autorzy

Archiwum

Tematy

"Podatek od miłości" - czyli nie uczcie się prawa podatkowego z komedii romantycznych!


Tym razem wpis nietypowy, bo spowodowany seansem filmu "Podatek od miłości". Z jednej strony jest to bardzo dobra jak na polskie realia komedia romantyczna z drugiej może spowodować duże kłopoty podatkowe i karno-skarbowe dla widzów, który uwierzą, że kontrola podatkowa w zakresie dochodów nieujawnionych przebiega w taki sposób jak w filmie. [UWAGA dalsza część wpisu może zawierać informacje co do fabuły a nawet zakończenia filmu]

 

Pomijając mało istotne z punktu widzenia tego bloga okoliczności, że ani praca w organach podatkowych, ani przesłuchania świadków w rzeczywistości w ogóle nie wyglądają tak jak w filmie, należy w pierwszej kolejności wskazać, że urzędnik który zastraszałby kontrahentów kontrolowanego w sposób pokazany na filmie nie tylko szybko zakończyłby pracę w organie, ale także mógłby skończyć z wyrokiem skazującym nawet na karę pozbawienia wolności.

 

Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza

W tym celu należy odwołać się do Kodeksu karnego i jego art. 231 dotyczący nadużycia uprawnień


29 marca 2018 16:20

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Można odzyskać nadpłacony podatek od nieruchomości!


We wcześniejszym wpisie sygnalizowaliśmy wydanie wyroku przez Trybunał Konstytucyjny, będącego przełomem odnośnie sposobu kwalifikacji obiektów budowlanych do kategorii budowli i budynków. Dotychczas sądy administracyjne, zgodnie z jednolitą linią orzeczniczą, uważały, że mimo spełnienia przesłanek zaliczenia obiektów budowlanych do budynków, wykładnia funkcjonalna przepisów przemawia za opodatkowaniem ich znacznie wyższym podatkiem jako budowli.

 

Trybunał Konstytucyjny, wbrew ukształtowanemu poglądowi organów podatkowych, stwierdził, że skoro obiekt budowlany spełnia kryteria wskazane dla budynku to nie można zaliczyć go do kategorii budowli. Stojąc na straży zasady pewności prawa, Trybunał otwiera tym samym drogę dla podatników do żądania zwrotu niewłaściwie naliczonego podatku od tych obiektów.

 

Zwrot nadpłaty tylko na wniosek

Mimo, że organy podatkowe mają świadomość otrzymania podatku w zawyżonej wysokości, nie mają możliwości wystąpienia o zwrot w imieniu podatników czy zwrotu nadpłaty z urzędu. Konieczne jest działanie podatnika polegające na złożeniu wniosku o zwrot nadpłaty, bowiem zgodnie z treścią przepisów Ordynacji podatkowej jeżeli podatnik


22 lutego 2018 12:02

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Wyrok TK - Niezgodne z prawem opodatkowanie budynku jako budowli


13 grudnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygnaturze SK 48/15 wydał wyrok, w którym stwierdził niezgodność z Konstytucją dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych odnośnie sposobu kwalifikacji obiektów budowlanych do kategorii budowli i budynków. Wyrok ten ma istotne znaczenie dla podatników podatku od nieruchomości, ponieważ oznacza koniec niekorzystnej dla podatników praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych sądów w tym zakresie.

 

Treść orzeczenia

Przedmiotem skargi było zbadanie konstytucyjności przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zawierających definicję budowli i budynku.

 

Jak wskazano w orzeczeniu Art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 i 2141) w zakresie, w jakim umożliwia uznanie za budowlę obiektu budowlanego, który spełnia kryteria bycia budynkiem, przewidziane w art. 1a ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, jest niezgodny z zasadą szczególnej określoności regulacji daninowych, wywodzoną z art. 84


4 stycznia 2018 11:21

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Czy powołanie się na prostytucję uchroni przed opodatkowaniem dochodów nieujawnionych?


W świadomości podatników cały czas obowiązuje mit o bardzo prostym sposobie na wytłumaczenie się z tzw. dochodów nieujawnionych. Wynika to z faktu, że w ustawach podatkowych obowiązuje przepis, że opodatkowaniu nie podlegają czynności które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, a taką czynnością jest prostytucja. Dlaczego zatem prawie nikt z tego nie korzysta? Dlaczego zatem nie wszyscy się na to powołują? W świadomości społecznej istnieje wyobrażenie że jedyną barierą w powołaniu się na takie czynności jest poczucie wstydu i zażenowania. Nic bardziej mylnego.

 

Gdzie tkwi w takim razie problem?

Problem polega na tym, że o ile przychody z prostytucji faktycznie nie podlegają opodatkowaniu, o tyle podatnik musi udowodnić (za okresy wcześniejsze uprawdopodobnić), że świadczył tego typu usługi. Przy czym należy pamiętać, że uprawdopodobnienie a tym bardziej udowodnienie nie może polegać na wskazaniu prostytucji jako źródła przychodów. Organy w tej sytuacji żądają wskazania miejsc, kwot, danych klientów i nie


3 stycznia 2018 12:24

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Nie można przeprowadzać dowodów w czynnościach sprawdzających!


Od 1 stycznia 2016 r. posiadanie przez podatników dochodów nieujawnionych może być weryfikowane w toku czynności sprawdzających. O ile sama idea wydaje się być słuszna, o tyle brak jakichkolwiek regulacji w tym zakresie prowadzi do poważnych naruszeń ze strony organów.

 

Treść przepisu

Zgodnie z art. 272 Ordynacji podatkowej (dalej: o.p.) organy podatkowe pierwszej instancji dokonują czynności sprawdzających, mających na celu weryfikację poniesionych przez podatnika wydatków i uzyskanych przychodów (dochodów) opodatkowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych – w zakresie niezbędnym do ujawnienia podstawy opodatkowania z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. W przeciwieństwie do pozostałego zakresu czynności sprawdzających brak jest jakichkolwiek dalszych regulacji dotyczących weryfikacji dochodów nieujawnionych w tym trybie.

 

Postępowanie dowodowe

W art. 280 o.p. zawarto odesłanie do odpowiedniego stosowania Działu IV o.p. zatytułowanego Postępowanie podatkowe. Odesłanie to, o czym organy podatkowe nagminnie zapominają nie obejmuje jednak działu 11 zatytułowanego


20 grudnia 2017 12:22

Michał Sroczyński

Komentarze: 0
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: