Autorzy

Archiwum

Tematy

Co grozi za handel podróbkami?


Problem związany z podrabianiem towarów istnieje nie od dziś i niestety jest bardzo powszechny. Istnieje wiele podmiotów zajmujących się produkcją „podróbek” oraz niemniej podmiotów, które nimi handlują. Podrabiane są towary wszelkiego rodzaju: ubrania, kosmetyki, perfumy, elektronika czy żywność. Nie ma wątpliwości, że „podróbki” znajdują wielu nabywców. Część kupujących skuszonych zostaje niską ceną (często znacznie zaniżoną względem produktów oryginalnych), część jest nieświadoma, że nabywa produkt podrobiony, a część kupuje te przedmioty z pełną premedytacją i świadomością.

 

Jakie działanie zostanie uznane za obrót podrobionym towarem? Jakie konsekwencje płyną  z handlu podróbkami? Jak się bronić przed zarzutami o paserstwo i roszczeniami właścicieli marek? Na wszystkie te pytania znajdziesz odpowiedź w tym wpisie.

 

Kiedy mamy do czynienia z handlem podrobionym towarem?

Towar podrobiony to towar oznaczony podrobionym znakiem towarowym. W tym pojęciu mieści się umieszczanie na produktach, opakowaniach lub w materiałach reklamowych znaków towarowych identycznych z zarejestrowanym i prawnie chronionym znakiem towarowym


30 sierpnia 2018 13:05

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Koszty podatkowe twórców - podwyższone koszty tylko dla wybranych - nowe stanowisko organów podatkowych


Zapraszam do zapoznania się z artykułem doradcy podatkowego Michała Sroczyńskiego na temat dzialań organów podatkowych, które „po cichu” ograniczają stosowanie przez twórców podwyższonych kosztów uzyskania przychodów tylko do drobnych umów o dzieło. Artykuł dostępny jest na portalu infor.pl 

 


30 sierpnia 2018 11:19

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Problemy podatkowe branży IT – do jakiego źródła przychodów zakwalifikować przychód ze zbycia autorskich praw majątkowych do programu komputerowego?


Od 1 stycznia 2018 r. podatnicy CIT mają obowiązek przyporządkowywać swoje przychody i koszty do odpowiedniego źródła przychodów – z zysków kapitałowych albo z innych źródeł. Niestety nowe przepisy rodzą wiele wątpliwości zarówno dla podatników, jak i organów podatkowych, które potrafią wydawać sprzeczne interpretacje w takich samych stanach faktycznych.

 

Wątpliwości budzi między innymi kwestia przyporządkowania do odpowiedniego źródła przychodu ze zbycia autorskich praw majątkowych np. do programu komputerowego. Oto przykład:

 

Spółka X z branży IT, tworzy na zlecenie innych firm programy komputerowe. W umowie Spółka podpisuje zgodę na przekazanie wraz z napisanym oprogramowaniem wszelkich autorskich praw majątkowych do tego oprogramowania. Do jakiego źródła przychodów Spółka powinna zakwalifikować przychód ze zbycia praw autorskich? Do przychodów z zysków kapitałowych czy z innych źródeł przychodów?

 

Odpowiedzi ta to pytanie powinniśmy szukać w art. 7b ustawy o CIT, który wymienia przychody zaliczane do zysków kapitałowych. Wśród nich znajdziemy przychody z praw


3 sierpnia 2018 08:56

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Split payment - czy rachunek VAT trzeba zgłosić fiskusowi?


Burza wokół split payment nie cichnie. Nowy mechanizm już działa, wraz z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2018 r. nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. W skrócie split payment polega na tym, że kwota netto widoczna na fakturze płatna jest na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy, natomiast kwota podatku VAT wynikająca z tejże faktury, płatna jest na rachunek VAT, prowadzony dla rachunku rozliczeniowego przedsiębiorcy.

 

Bank, który prowadzi rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy, ma obowiązek utworzyć i prowadzić rachunek VAT dla rachunku rozliczeniowego automatycznie, bez ingerencji przedsiębiorcy. W efekcie, do danego przedsiębiorcy przyporządkowany zostaje kolejny rachunek bankowy.

 

Czy rachunek VAT trzeba zgłosić?

Należy zwrócić uwagę, że art. 5 ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników wskazuje, iż zgłoszenie identyfikacyjne podatnika obejmuje m.in. „wykaz rachunków bankowych”. Co więcej, art. 9 tej samej ustawy nakłada obowiązek aktualizacji danych w ciągu 7 dni daty ich zmiany. Z


4 lipca 2018 12:02

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 1

Split payment – jak odzyskać środki z rachunku VAT?


1 lipca 2018 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług odnośnie mechanizmu podzielonej płatności zwanej split payment. Nowe regulacje zakładają, że zapłata kwoty netto wskazanej na fakturze nastąpi na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy, zaś kwota podatku VAT wynikająca z otrzymanej faktury dokonywana będzie na rachunek VAT, prowadzony dla rachunku rozliczeniowego.

 

Czy na pewno split payment jest dobrowolny?

 

Korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności jest z założenia dobrowolne – to podatnik podejmie decyzję czy chce dokonać zapłaty na dotychczasowych zasadach czy też rozdzielić płatność zgodnie z założeniami split payment. W praktyce jednak duże podmioty gospodarcze, w szczególności te z udziałem Skarbu Państwa będą dokonywać zapłaty przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności. Oznacza to, że w niedługim czasie od wejścia w życie nowelizacji ustawy o VAT split payment stanie się powszechnie stosowaną praktyką.

 

Utrata płynności finansowej

 

Taka sytuacja niesie za sobą jednak pewne komplikacje, chociażby dla


28 czerwca 2018 06:50

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0
1 2 3 4 5 ... 7 8 następny
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: