Autorzy

Archiwum

Tematy

Split payment - czy rachunek VAT trzeba zgłosić fiskusowi?


Burza wokół split payment nie cichnie. Nowy mechanizm już działa, wraz z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2018 r. nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. W skrócie split payment polega na tym, że kwota netto widoczna na fakturze płatna jest na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy, natomiast kwota podatku VAT wynikająca z tejże faktury, płatna jest na rachunek VAT, prowadzony dla rachunku rozliczeniowego przedsiębiorcy.

 

Bank, który prowadzi rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy, ma obowiązek utworzyć i prowadzić rachunek VAT dla rachunku rozliczeniowego automatycznie, bez ingerencji przedsiębiorcy. W efekcie, do danego przedsiębiorcy przyporządkowany zostaje kolejny rachunek bankowy.

 

Czy rachunek VAT trzeba zgłosić?

Należy zwrócić uwagę, że art. 5 ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników wskazuje, iż zgłoszenie identyfikacyjne podatnika obejmuje m.in. „wykaz rachunków bankowych”. Co więcej, art. 9 tej samej ustawy nakłada obowiązek aktualizacji danych w ciągu 7 dni daty ich zmiany. Z


4 lipca 2018 12:02

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Split payment – jak odzyskać środki z rachunku VAT?


1 lipca 2018 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług odnośnie mechanizmu podzielonej płatności zwanej split payment. Nowe regulacje zakładają, że zapłata kwoty netto wskazanej na fakturze nastąpi na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy, zaś kwota podatku VAT wynikająca z otrzymanej faktury dokonywana będzie na rachunek VAT, prowadzony dla rachunku rozliczeniowego.

 

Czy na pewno split payment jest dobrowolny?

 

Korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności jest z założenia dobrowolne – to podatnik podejmie decyzję czy chce dokonać zapłaty na dotychczasowych zasadach czy też rozdzielić płatność zgodnie z założeniami split payment. W praktyce jednak duże podmioty gospodarcze, w szczególności te z udziałem Skarbu Państwa będą dokonywać zapłaty przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności. Oznacza to, że w niedługim czasie od wejścia w życie nowelizacji ustawy o VAT split payment stanie się powszechnie stosowaną praktyką.

 

Utrata płynności finansowej

 

Taka sytuacja niesie za sobą jednak pewne komplikacje, chociażby dla


28 czerwca 2018 06:50

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego – jak działa i dlaczego warto ją uzyskać?


Niejasne przepisy ustaw podatkowynalch oraz nieustanie zmieniające się interpretacje przepisów powodują, że racjonalnie myślący przedsiębiorcy szukają rozwiązań, które zapewnią im bezpieczeństwo na wypadek kontroli podatkowej. Jednym ze sposobów, które pozwalają zminimalizować ryzyko jest uzyskanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

 

Co grozi za błędne rozliczanie podatku?

 

Przede wszystkim obowiązek zapłacenia podatku w wyższej wysokości wraz z odsetkami (często nawet za kilka lat wstecz) oraz odpowiedzialność karna skarbowa, która może dotknąć nie tylko właściciela firmy lub członka zarządu, ale również np. głównego księgowego jednostki.

 

Zgodnie bowiem z art. 9 § 3 Kodeksu karnego skarbowego:

 

„Za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.”

 

Bezpieczeństwo prawno-podatkowe przedsiębiorstwa powinno zatem leżeć na sercu nie tylko właściciela, ale


7 maja 2018 17:50

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych


Najserdeczniejsze życzenia pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych,

pełnych odpoczynku w rodzinnym gronie i wiosennej atmosferze
 

składa 

Grupa Indywidualnych Kancelarii Prawnych i Podatkowych

Bryńska Sołoniewicz Sroczyński


30 marca 2018 11:57

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

"Podatek od miłości" - czyli nie uczcie się prawa podatkowego z komedii romantycznych!


Tym razem wpis nietypowy, bo spowodowany seansem filmu "Podatek od miłości". Z jednej strony jest to bardzo dobra jak na polskie realia komedia romantyczna z drugiej może spowodować duże kłopoty podatkowe i karno-skarbowe dla widzów, który uwierzą, że kontrola podatkowa w zakresie dochodów nieujawnionych przebiega w taki sposób jak w filmie. [UWAGA dalsza część wpisu może zawierać informacje co do fabuły a nawet zakończenia filmu]

 

Pomijając mało istotne z punktu widzenia tego bloga okoliczności, że ani praca w organach podatkowych, ani przesłuchania świadków w rzeczywistości w ogóle nie wyglądają tak jak w filmie, należy w pierwszej kolejności wskazać, że urzędnik który zastraszałby kontrahentów kontrolowanego w sposób pokazany na filmie nie tylko szybko zakończyłby pracę w organie, ale także mógłby skończyć z wyrokiem skazującym nawet na karę pozbawienia wolności.

 

Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza

W tym celu należy odwołać się do Kodeksu karnego i jego art. 231 dotyczący nadużycia uprawnień


29 marca 2018 16:20

Michał Sroczyński

Komentarze: 0
1 2 3 4 5 ... 7 8 następny
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Tematy:


Archiwum: